Защо онлайн обучението е жизнено важно за о...

С развитието на съвременните средства за разпространение и съхранение на информация чрез интернет не можем да оставим училището изолирано от тях и да разчитам изцяло на класическата формула – ученици+ класна стая + дъска + учител (+ евентуално, плеър или проектор) = учебен процес.  Какво още може да се добави, освен техника?! Онлайн обучение, защо не?!

Стимулирайте креативността на учениците по...

Добро начало на седмицата – „История по снимка“ За първи урок на седмицата добър начин за загрявка са снимки от вестници представящи събития от предходната седмица. Препоръчително е снимките да са с различна трудност. Поставете снимките в класната стая и помолете обучаващите се да се разходят из стаята, като под двойки обсъдят, с които от събитията са свързани. Друг вариант е да ги помолите да съставят своя история по видените снимки. След това две по две двойките могат да обсъдят идеите си. Обратната връзка с класа обикновено носи забавни и интересни идеи, а хубавото на упражнението е, че всяка седмица може да бъде актуализирано с нови снимки на нови събития. Дискусия или дебат Картините също могат да бъдат използвани като провокация на дискусия или дебат. Изборът на силно изображение, което представя дискусионна...