Някои съществителни в немски език – карт...

Защо немският език е следващият, който тряб...

Ако все още не сте се ориентирали и сте в дилема, кой освен английският език ще е чуждият език, който ще Ви е полезен освен за работа, но за удоволствие, прочетете следващите редове и те могат да улеснят преценката Ви.

Фраза: auf seine Kappe nehmen

Превод: Взема на своя отговорност

Sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen

Буквален превод: Държа се като слон в магазин за порцелан

Израз: auf Treu und Glauben

Обяснение: на доверие

На доверие

Израз: auf Treu und Glauben – на доверие Beispiel: Die alte Frau hat ihm Geld auf Treu und Glauben gegeben. Възрастната жена му даде пари на доверие.  

Ингеборг Бахман

„Hätten wir das Wort, hätten wir die Sprache, wir bräuchten die Waffen nicht.‘‘ Ingeborg Bachmann

Herausforderung Wörter

Fischers Fritze fischt frische Fische; Frische Fische fischt Fischers Fritze.