7 причини Вашите деца да владеят френски ези...

Американският бизнес сайт Business Insider представя любопитен списък с аргументи защо е добре все повече  деца да учат красивия език на французите. Ето кои са причините, според авторите: 1)  За тези, които говорят английски език, особено носители на езика, френският е най-лесният чужд език за учене. Може би сте чували, че за тези, които говорят английски език, особено носители на езика, испанският е най-лесният чужд език за учене. Това няма как да е истина, тъй като английският всъщност е „доведеното дете“ на немския и френския език и по-голямата част от корените му водят началото си от галския език. Всъщност в продължение на няколко века френският е официалният език в английския двор. Списъкът от английски думи с френски произход на практика е безкраен. Обратното е валидно със същата сила, т.е. ако знаете френски лесно ще...

Expressions avec le mot SOLEIL

1. Apres l’orage vient le SOLEIL След всяка бурята изгрява слънце

Expressions avec le mot CIEL

1. Tomber du ciel Изпратен от небето, „Господ те праща“ 2. Elever quelqu’un jusqu’au ciel Лаская, обсипвам с комплименти 3. Entre ciel et terre Да си между небето и земята, в безизходно положение 4. A ciel ouvert Който е на открито 5. Lever les bras au ciel Да вдигнеш ръце към рая, да търсиш помощ от господ 6. Remuer ciel et terre Буквално да преместиш рая и земята, т.е. „да преобърнеш света“ 7. Etre au septième ciel На седмото небе

Expressions avec le mot CŒUR

Expressions avec le mot 1. Ouvrir son cœur à quelqu’un Да отвориш сърцето си за някого, да се довериш 2. Avoir le cœur sur la main Да си щедър 3. Toucher en plein cœur Да докоснеш нечие сърце, да трогнеш някого 4. Porter quelqu’un dans son cœur Когато някой ти е много скъп, емоционално си привързан към някого 5. Avoir un cœur d’artichaut Да бъдеш сантиментален 6. Avoir un cœur en or Да имаш златно сърце

Les bons comptes font les bons amis.

Обяснение: Afin de préserver l’amitié, chacun doit s’acquitter de ce qu’il doit à l’autre. Аналог: Чисти сметки, добри приятели.

Avoir un chat dans la gorge

Фразеологичен израз: Avoir un chat dans la gorge. Буквален превод:  имам котка в гърлото

Virelangue: Je suis ce que je suis et si je suis ce que je suis, qu’est-ce...

Interprétation en anglais: I am what I am/pursue and if I am what I am/pursue, what am I?