Gato escaldado del água fría huye.

Буквален превод: Ощавена котка от студена вода бяга. Аналог в български език: Парен каша духа.

Gato escaldado del água fría huye.

Буквален превод: Ощавена котка от студена вода бяга. Аналог в български език: Парен каша духа.

Tener la mosca detrás de la oreja

Фразеологичен израз: Tener la mosca detrás de la oreja