LABOR vs. LABOUR

Няма разлика в значението на думите “labor” и “labour”, а именно труд, тежка работа. “Labor”е предпочитаният правопис при американския английски, докато “labour” се използва в останалия англоговорещ свят.

LOOSE VS LOSE

Пример: If your pants are too loose, you might lose them.

Teenage vs. teenaged

Teenage/’ti:neidʒ/ или teenaged/’ti:neidʒd/ – две прилагателни, които означават човек на възраст между 13 и 19 години. Според привържениците на утвърдените езикови норми правилната дума е “teenaged”, т.е. навършил teen възрастта. “Teenage” или младежки, юношески, придобива популярност и се налага като форма, макар че все още не е утвърдена като книжовна.

healthy vs. healthful

Правилото за употребата на прилагателните healthy /’helθi/ – здрав и healthful /’helθful/- здравословен, казва,

Да започнеш изречение със съюз?! А защо не?

Може би сте чували правилото, че в английския език изречението не може да започва със съюз.