Είναι ντροπή ένας νέος να αμφισβητεί τη σοφ...

Μετάφραση στα Αγγλικά: It is shameful for a young man to question an older one.