Урок в един поглед – Countable and uncountable

Забележка: За да видите изображението в цял размер кликнете с десен бутон върху него и изберете “Преглед на изображението.”

Урок в един поглед – USED TO

Забележка: За да видите изображението в цял размер кликнете с десен бутон върху него и изберете “Преглед на изображението.”

Урок в един поглед – PAST SIMPLE

За да видите цялото изображение кликнете с десен бутон върху него и изберете “Преглед на изображението”.

Мисловна карта – Present simple

Забележка: За да видите уголемена снимката, кликнете с десен бутон върху нея и изберете опцията “Преглед на изображението”.

Урок в един поглед: Present continuouse tense

Забележка: За да видите уголемена снимката, кликнете с десен бутон върху нея и изберете опцията “Преглед на изображението”.

Урок в един поглед: модални глаголи в англий...

За разликите в правописа в ВЕ и АЕ

Отново отваряме една от любимите ни теми за английския език, говорен зад океана (Атлантическия) и този на Острова с главно О. С други думи разликата в правописа в Amerikan и British English.

6 фразеологични глагола подходящи за вашия ...

Фразеологични глаголи, които се употребяват в БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ Follow up   Продължавам да поддържам връзка/ кореспонденция с някого след дадено събитие, на което съм се срещнал с него за пръв път Don’t forget to follow up after the interview! Wrap up Приключвам събитие или завършвам някаква дейност Let’s wrap up this meeting so we can go to lunch. Come up with Измислям, произвеждам We need to come up with a new marketing strategy by next week. Burn out Преуморявам се, претоварвам се от работа If you work 80 hours per week, you’ll burn out. Carry out Изпълнявам задача или проект Who will carry out your duties when you leave the company? Write up Да се обобщи информация в официален доклад или проучване. Would you please write up a report about our newest product?

19 фразеологични глагола с “out”

19 фразеологични глагола с Фразеологичен глагол Синоним Пример Значение на глагола bring out to reveal, to expose Now when the facts are brought out you can take a fair decision. разкривам, показвам check out look at investigate Check this out! This is really interesting! проверявам chill out calm down, relax Chill out, John, nothing that bad happened! успокоявам се come out to be known; to be published His new book came out last week. излизам на яве; показвам се; бива публикуван (за книга) count out withdraw, not partake Count me out! I am not going there with you! не считам, не вземам предвид cut out stop, eliminate Cut it out! We’ve talked about it enough. спирам, прекратявам eat out eat in a restaurant How often do you eat out? храня се в ресторант fall out to quarrel The siblings fell out over their inheritance. карам се с някого figure out find answers to an issue You have to figure this out on your own! разрешавам (за проблем) fill out complete a form You need to fill out this form, please. попълвам get out to leave, to escape Let’s get out or they’ll think we stole it. махам се, напускам hand...

Как да изберем правилното минало време на а...

В този “Урок в един поглед” сме погледнали по малко по-различен и практичен начин към миналите времена в английски език. Дано сме Ви полезни!