The city – picture vocabulary

Trash container – кошче за боклук Police station – полицейски участък Jail – затвор Courthouse – съд /съдилище/ Bench – пейка Street light – улична лампа Ice cream truck – камион за сладолед Sidewalk – тротоар Curb – бордюр на тротоар Street – улица Manhole – капак на улична шахта Bus stop- автобусна спирка Taxi/ cab/ taxicab – такси Taxi driver/ cab driver – шофьор на такси Bus – автобус Bus driver – шофьор на автобус Parking meter – машина, отмерваща времето за паркиране Meter maid – служител на служба „Паркинги и гаражи“ Subway – метро Subway station – спирка на метрото Utility pole  - телеграфен стълб Taxi stand – стоянка на таксита Phone boot – телефонна бутка Public telephone – уличен телефон Sewer  - канавка Street sign – пътен знак Fire station – пожарна Office building – бизнес сграда Drive-through window – прозорец, където клиентите на заведение за хранене правят своята поръчка без да слизат от колите си Fire alarm box – кутия, намираща...

Home sweet home – crossword

За любителите на кръстословиците сме подготвили една, посветена на темата “Home”. Ако се справите ще намерите скрито послание. Ако пък имате затруднения, можете да си помогнете с отговорите, които ще откриете на линка долу. За да видите по добре изображението, кликнете с десен бутон върху картинката и изберете “Преглед на изображението”. Отговорите на кръстословицата може да намерите ТУК.

Картинен речник: Bildwörterbuch – Schulbedarf und Gesichts...

Das heft – тетрадка Die schere – ножица Der Radiergummi – гума Malen – рисувам, боя, боички Das Regenbogen – дъга Das Federmäppchen – кутия за моливи, несесер Der Bilderrahmen – рамка за картина Der Kugelschreiber  – химикалка Das Bild – картина, снимка, изображение Del Pinsel – четка Der Bleistift – молив за чертане Schreiben – пиша Der Bunstift  – молив за рисуване Die Backe – челюст Die Stirn – чело Das Gesicht – лице Die Nase – нос Das Ohr – ухо Das Auge – око Die Haare – коса Die Zunge – език Der Mund – уста Das Lineal – линийка Die Wasserfarben – водни бои Der Anspritzer – острилка Der Ordner – папка Das Papier -  хартия, лист хартия Der Globus – глобус Die Kreide – тебешир

Картинен речник – the school

THE SCHOOL – picture dictionary 1. office ['ɔfis] – офис 2. nurse’s office [nə:s  'ɔfis] – медицински кабинет 3. guidance office – ['gaidəns 'ɔfis]  кабинет на училищния ръководител /зам.-директор по учебната дейност/ 4. cafeteria [kæfi'tiəria] – кафене 5. principal’s office ['prinsipəls 'ɔfis]  – кабинет на директора 6. classroom ['klaisrum]– класна стая 7. locker ['lɔkə] – шкафче 8. language lab ['længwidʒ læb] – езиков кабинет (лаборатория) 9. chemistry lab ['kemistri læb] – кабинет (лаборатория) по химия 10. teachers’ lounge ['ti:tʃəs laundʒ] – учителска стая 11. gym/gymnasium [dʒim]/ [dʒim'neiziəm]– физкултурен салон 12. locker room ['lɔkə ru:m] – съблекалня 13. auditorium [,ɔ:di'tə:riəm] – аудитория 14. field [fi:ld] – игрище 15. bleachers ['bli:tʃəs] - трибуна 16. track [træk] – лекоатлетическа пътека 17. principal ['prinsipəl]  – директор 18. assistant principal [ə'sistənt 'prinsipəl]  – зам. директор 19. (school) nurse [nə:s]– мед. сестра 20. guidance counselor ['gaidəns ˈkau̇nsələr]– училищен съветник 21. lunchroom monitor [lʌntʃ ru:m 'mɔnitə] – отговорник...

Какво можем да правим в класната стая?

Първият учебен ден наближава и ще загреем малко с картинен речник по темата “Училище”. CLASSROOM ACTIONS 1. Stand up  - Стани/ те. 2. Go to the board – Отиди/ те на дъската. 3. Write your name – Напиши/ ете името си. 4. Erase your name – Изтрий/ те името си. 5. Sit down/Take your seat – Седни/ ете на мястото си. 6. Open your book  - Отвори/ ете учебника. 7. Read page (eight) – Прочети/ ете текста/ упражнението на страница (8) 8. Study page (eight) – Научи/ ете текста/ упражнението на страница (8) 9. Close your book – Затвори/ ете учебника. 10. Put away your book – Сложи/ ете настрани учебника. 11. Listen to the question – Чуй/ те въпроса. 12. Raise your hand – Вдигни/ ете си ръката. 13. Give the answer – Отговори/ ете. 14. Work in groups – Работете по групи. 15. Help each other – Помагайте си. 16. Do your homework – Напиши/ ете домашното си 17. Bring in your homework – Донеси/ ете домашното си. 18. Go over the answers – Прегледай/ те отговорите си. 19. Correct your mistakes – Поправи/ ете грешките си. 20. Hand...