Speed reading

Какво означава да четеш бързо или бавно и то с разбиране, а не машинално? Това е броят на думите прочетени в за минута, като прочетеното бива запомняно.

„Езикът с най-много съгласни и езикът с най-...

Най-много съгласни, цели 80-85,  се съдържат в убехския език – един от кавказките езици, а най-малко, само 6, в езика ротока, който се говори на о-в Бугенвил и е езикът с най-кратката азбука. В Централен Виетнам се говори езика седанг, който съдържа най-много гласни – 55 на брой. Отново кавказки език държи първенството, но този път по най-малко гласни звукове – само 2. Любопитен факт е, че английската дума euouae – означаваща музикален термин, свързан със средновековната музика, съдържа само гласни звукове, а в естонската дума за край на леда jäääärne – четири еднакви гласни се изписват една след друга. Други трудно произносими думи, заради струпването на гласни или съгласни звукове са: latchstring – връвчица, за затваряне на врата, в която има 6 последователни съгласни; гвпртсквнис – дума на грузински език с 8 отделно произносими...

„Най-дългата и най-кратката азбука“

Първенството със седемдесет и две букви печели кхмерската азбука. Най-малката азбука от своя страна се състои само от единадесет букви и принадлежи на език, наречен ротока, който се говори на о-в Бугенвил.

Великите полиглоти

Ако вземем за критерий възможността на човек да говори и разбира някои елементарни фрази на чужд език, то може би ще се учудите, но хората съхраняват способността си да говорят на около 20-25 езика за дълъг период от време, а в рамките на живота си се научават да говорят на около 40 езика. В световната история признати полиглоти са кардинал Джудзепе Мецофанти (1774 – 1849). Той владеел 26-27 езика, като се интересувал и от литературата и изкуството на съответната страна. Учел езици  с лекота, така например само за 4 месеца овладял писмен и устен китайски. Професор Раек (1787-1832 г.) от Дания, сър Джон Джон Бауринг (1792-1872 г.) английски езиковед и д-р Харолд Уилямс от Нова Зеландия (1876-1928 г.), всеки от тях владее по 28 езика. Джордж Хенри Шмид, оглавяващ Секцията по терминология при ООН в периода 1965-1971 г. В биографичния справочник на ООН от...

Най-сложните езици

За едни от най-сложните езици се смятат:

Най-древните думи на английски език

През 1979 г. било направено предложението, че разделението на езиците, от които произхождат английският и латинският, е станало около  3 500 г. пр. Хр. В английския език до момента са се съхранили около 40 думи, отнасящи се към доевропейския период: apple (/‘æpl/ - ябълка); bad (/bæd /- лош), gold (/gould / – злато), tin (/tin/- калай).

Най-древните писмени образци

Учените смятат, че способността да се говори е резултат от промени в размера на ларинкса, които са настъпили в развитието на човека от Хомо еректус до Хомо сапиенс (около 45 000 години пр. Хр.) Най-старите писмени образци са намерени върху фрагменти от глинени съдове, принадлежащи на култура, наречена  Яншао. Те са намерени близо до град Сиан, провинция Шанси, Китай. Тези древни идеограми са били използвани за обозначаване на номера 5, 7 и 8 и са датирани от  4 – 5-то хилядолетие пр. Хр. Най-древните пиктограми са изрисувани върху  глинени таблички от Нищура  в южната част на Ирак. Те са открити при разкопките на един от най-древните културни пластове. През 1979г. е обявена тяхната приблизителна възраст – 3400 години преди новата ера.  В Иран са намерени цифрови таблици, които датират от средата на IX в. пр. Хр. През 70-те години...