The younger the better

The younger the better
… или колкото по-рано, толкова по-добре. Идеята малки деца да учат чужд език, докато не са усвоили майчиния си, първоначално може да изглежда като амбициозна, дори невъзможна  задача. Въпреки това известно е, че деца родени в билингвали семейства лесно се научват да комуникират...

“Get married” … three ways to say it

“Get married” … three ways to say it
Всяка приказна история за любов завършва по един и същ начин “Вдигнали сватба за чудо и приказ …”.

Love story in idioms

Love story in idioms

“To hit it off (with someone)”

“To hit it off (with someone)”
Комуникацията между хората е изключително важна, особено ако става дума за романтична връзка.

“It’s a piece of cake.”

“It’s a piece of cake.”
Ако някой Ви каже: It’s a piece of cake. Не е задължително да Ви посочва парче торта.

“A good TEACHER …

“A good TEACHER …

“Let the cat out of the bag.”

“Let the cat out of the bag.”
Още Езоп използва животните като иносказателен начин, за да покаже “явления” в човешките взаимоотношение. Едва ли има някой, който да се съмнява във връзката между хората и животните. Илюстрация на това е и идиомът “Let the cat out of the bag.”

“Изпробвай безплатно”

“Изпробвай безплатно”
Допълнителен час по НЕМСКИ ЕЗИК

“Hit the books!”

“Hit the books!”
Може би са Ви удряли и или самите Вие сте си позволявали, да ударите някого с по-тежичка книга, ей така на шега или не съвсем.