Каква е връзката между дълбокото дишане и щ...

В „Емоционална анатомия“ Стенли Келеман казва: „Цялото ни тяло е една тръба, която пулсира с вълните на разширяване и свиване при дишането. Ако тази тръба не притежава широк спектър на двигателна гъвкавост, ние сме ограничени както в действията и целите, които преследваме, така и чувствата, които изпитваме. Повлияват се и мисловното ни богатство и въображението…по този начин тръбната пулсация и дишането са нещо повече от анатомични процеси – те са състояния на съзнанието и ума.“ Ако искаме да сме в състояние на високи постижения, трябва да дишаме и то дълбоко и коремно. Спирането на дъха депресира усещанията и чувствата, а покачването на кислорода наводнява тялото и мозъка със здраве, ум и живот. Съществуват много видове дихателни практики, които подобряват цялостно качеството на живота ни, а това включва  и...