Idoms with food – fruit and vegetables

Couch potato /голям мързеливец и конкретно за човек, който прекарва пред телевизора много време/ Explanation: a very lazy person who watches too much TV Example: My uncle is a couch potato, you never see him without the remote control in his hand. Top banana /началник, шеф/ Explanation: leader, boss, the chief person in a group, the head of a project Example: I don’t know when we’ll finish, ask Jack, he’s the top banana here. Bad apple /за човек – „не е стока“/ Explanation: troublemaker, criminal Example: He’s a real bad apple. If I were you, I wouldn’t let my daughter go out with him. Sour grapes /“кисело грозде“/ Explanation: pretending to dislike something that you can’t have Example: The losers say they don’t mind that they couldn’t win the cup, but I’m sure this is only sour grapes. Lemon law /Нямаме аналог, означава буквално „лимонов закон“. Отнася се за специален закон в САЩ, който защитава потребителите, закупили дефектна стока./ Explanation: an American law that protects those who buy defective cars or other consumer goods Example: Unfortunately, his new car had an engine defect, but he received a complete refund in accordance with the lemon law. Full of beans /много развълнуван/ Explanation: this...

Idioms with SALE

1. FOR SALE /за продажба/ EXPLANATION: available for  purchase; something which can be bought EXAMPLE: Our company’s new product will be ready for sale next month. 2. ON SALE /на разпродажба/ EXPLANATION: available for purchase on lower than usual price; something which can be bought cheaper than usual EXAMPLE: I’m so happy I’ve found this dress on sale, I couldn’t afford it otherwise.

Тайните на ефективното учене – Тайна №3

Усещате, че, докато учите, непрекъснато се разсейвате? Използвайте го като свое предимство! „Разпространено е схващането, че разделеното внимание е лошо.“ казва професор Джо-Хюн Сонг от Университета Браун в Провидънс, Роуд Айлънд. Вярно е, че ако се разсейвате, докато учите, за да изпратите SMS или да слушате музика от Вашия iPod, ще сте неефективни в запомнянето на информация толкова, колкото и ако учите в абсолютна тишина. „Но ученето има един ефект на възстановяване на уменията в един следващ момент. Хората не са запознати с ролята на разделеното внимание при възстановяване на паметта на по-късен етап“, допълва тя. Университетската преподавателка Сонг открива, че разсейването докато се учи може да бъде полезно, ако човек ще бъде разсейван по някакъв начин, докато използва информацията, която заучава. Популярно е...

Колокации с думата „fish“/ Collocation with “fish”

fish  –(1) animal that lives and breathes in water 1)    Прил.Freshwater (сладководна ~), marine or sea (морска ~), salt-water (соленоводна ~), | tropical (тропическа ~)| predatory (хищна ~)