Idioms with snow

1. to have snow on the mountain/ roof– means that somebody’s hair colour is silver, grey or white; да имаш сребро в косите Example: He might have some snow on the mountain, but he is as cray as he always was. 2. snow job – means a manipulation which involves lying or flattering in order to achieve something; манипулация, включваща лъжи или ласкателства, за да се потигне дадена цел Example: He gained this position just because he did his snow job very well by showering the boss with compliments all the time. 3. roast snow in a furnace – means to try to do something futile; да опечеш сняг в пещ Example: You are roasting snow in a furnace trying to convince him to change his mind. Didn.t you know he is the most stubborn person I’ve ever known. 4. be as pure as the driven snow – means to have high moral and ethics; чист като сняг Example: She used to be as pure as snow but the last couple of years chanced her a lot. 5. snowed in – to be trapped in a place; затрупан, блокиран някъде Example: After the storm we were snowed in for 2 days in the cottage, hopefully we had enough food and wood.

Тайните на ефективното учене – Тайна № 2

Тайна № 2 – Изпитвайте себе си

Тайните на ефективното учене

Дори и когато ежедневното учене за училище и изпитванията са само далечен спомен, жаждата ни за знание продължава. Дали „преследваме“ съвършенството да знаем и говорим чужд език, да свирим на музикален инструмент или искаме да удовлетворим друга своя страст, ние учим през целия си живот. Дори и когато трябва просто да отговорим на въпроси викторина, организирана на купон, или да впечатлим човек, когото харесваме, желанието ни да знаем никога не спира. В такъв случай възниква въпросът – къде е тайната на ефективното учене? Може би ще Ви разочароваме, но изчерпателен отговор на този въпрос НЯМА. Това не означава обаче, че няма начини да се учи ефективно. В поредица от видеа преди време Ви дадохме някои насоки. Продължаваме с разкриването на някои от тайните, които могат Ви дадат ключа към ефективното учене независимо...