Картинен речник: Bildwörterbuch – Schulbedarf und Gesichts...

Das heft – тетрадка Die schere – ножица Der Radiergummi – гума Malen – рисувам, боя, боички Das Regenbogen – дъга Das Federmäppchen – кутия за моливи, несесер Der Bilderrahmen – рамка за картина Der Kugelschreiber  – химикалка Das Bild – картина, снимка, изображение Del Pinsel – четка Der Bleistift – молив за чертане Schreiben – пиша Der Bunstift  – молив за рисуване Die Backe – челюст Die Stirn – чело Das Gesicht – лице Die Nase – нос Das Ohr – ухо Das Auge – око Die Haare – коса Die Zunge – език Der Mund – уста Das Lineal – линийка Die Wasserfarben – водни бои Der Anspritzer – острилка Der Ordner – папка Das Papier -  хартия, лист хартия Der Globus – глобус Die Kreide – тебешир

„Тествай безплатно“ – 28.09-4.10.2015 г.

Тази седмица в „Тествай безплатно“ в Intenzivno.com може да се възползвате от уроци по английски, немски, френски и италиански. Началото на часовете вижте на схемата или в сайта на Intenzivno.com. Виртуалната класна стая се отваря 10 мин. преди обявения начален час. Продължителността на часа е 45 мин, а всички посочени часове са българско време. Посещението на тестов час по никакъв начин не Ви задължава да се запишете за платен курс. За повече подробности посетете сайта на Intenzivno.com

10 идиома с думата “book”

1. a closed book- something that you accept has completely ended/ „затворена книга“ – нещо, с което сте се занимавали е приключило окончателно 2. an open book – someone that is easy to predict what he will say or do/ чета някого като „отворена книга“ – за някого, който е лесно предсказуем в действията и думите си 3. read someone like a book – to understand easily what someone is thinking or feeling/ „чета някого като отворена книга“- употребява се в случай, когато разбирам лесно какво мисли или чувства някой; 4. the oldest trick in the book – a dishonest action that has been used many times before/ „най-стария номер на света“ – измама, нечестно поведение, което е познато, разпознаваемо, защото е демонстрирано много пъти преди това 5. in someone’s good books – used for saying that someone is pleased with you; изразът се използва, за да изрази, че някой е доволен от друг 6. by the book – following all the rules for doing something in strict way / „по устав“ – правя нещо точно по правилата 7. bring someone to book – to punish...

Днес е 15-ти септември!

Денят е специален за децата, които за пръв път прекрачват прага на училището. Денят е специален и за техните родители, които с очи пълни със сълзи се питат: „Колко бързо минава времето?“ Опитват се да върнат спомените от времето, когато самите те са били деца. Времена в които всичко бе различно, но също толкова тържествено колкото и днес. За нас, екипът на Intenzivno.com, ще е удоволствие да споделите своите спомени от 15-ти септември!

Картинен речник – the school

THE SCHOOL – picture dictionary 1. office ['ɔfis] – офис 2. nurse’s office [nə:s  'ɔfis] – медицински кабинет 3. guidance office – ['gaidəns 'ɔfis]  кабинет на училищния ръководител /зам.-директор по учебната дейност/ 4. cafeteria [kæfi'tiəria] – кафене 5. principal’s office ['prinsipəls 'ɔfis]  – кабинет на директора 6. classroom ['klaisrum]– класна стая 7. locker ['lɔkə] – шкафче 8. language lab ['længwidʒ læb] – езиков кабинет (лаборатория) 9. chemistry lab ['kemistri læb] – кабинет (лаборатория) по химия 10. teachers’ lounge ['ti:tʃəs laundʒ] – учителска стая 11. gym/gymnasium [dʒim]/ [dʒim'neiziəm]– физкултурен салон 12. locker room ['lɔkə ru:m] – съблекалня 13. auditorium [,ɔ:di'tə:riəm] – аудитория 14. field [fi:ld] – игрище 15. bleachers ['bli:tʃəs] - трибуна 16. track [træk] – лекоатлетическа пътека 17. principal ['prinsipəl]  – директор 18. assistant principal [ə'sistənt 'prinsipəl]  – зам. директор 19. (school) nurse [nə:s]– мед. сестра 20. guidance counselor ['gaidəns ˈkau̇nsələr]– училищен съветник 21. lunchroom monitor [lʌntʃ ru:m 'mɔnitə] – отговорник...

Intenzivno.com – Вашата платформа за онлайн обу...

INTENZIVNO.COM е Вашата възможност за модерно учене, което запазва чара на живия контакт с преподавател и Ви дава толкова много удобства за съвременния динамичен човек. Научете за тях и за отстъпката, от която може да се възползвате при записване до 30-ти септември, от Анелия Атанасова, организатор на учебния процес в платформата за онлайн обучение INTENZIVNO.COM

Какво можем да правим в класната стая?

Първият учебен ден наближава и ще загреем малко с картинен речник по темата “Училище”. CLASSROOM ACTIONS 1. Stand up  - Стани/ те. 2. Go to the board – Отиди/ те на дъската. 3. Write your name – Напиши/ ете името си. 4. Erase your name – Изтрий/ те името си. 5. Sit down/Take your seat – Седни/ ете на мястото си. 6. Open your book  - Отвори/ ете учебника. 7. Read page (eight) – Прочети/ ете текста/ упражнението на страница (8) 8. Study page (eight) – Научи/ ете текста/ упражнението на страница (8) 9. Close your book – Затвори/ ете учебника. 10. Put away your book – Сложи/ ете настрани учебника. 11. Listen to the question – Чуй/ те въпроса. 12. Raise your hand – Вдигни/ ете си ръката. 13. Give the answer – Отговори/ ете. 14. Work in groups – Работете по групи. 15. Help each other – Помагайте си. 16. Do your homework – Напиши/ ете домашното си 17. Bring in your homework – Донеси/ ете домашното си. 18. Go over the answers – Прегледай/ те отговорите си. 19. Correct your mistakes – Поправи/ ете грешките си. 20. Hand...

15% отстъпка до 30 септември в Интензивно.ком

Няма причина да чакате и да не се възползвате от 15-процентната отстъпка от курсовете предлагани от Интензивно.ком. Все пак имате на разположение един месец – до 30-ти септември. Може да използвате времето, за да изпробвате безплатните ни тестови часове. За повече информация посетете www.intenzivno.com Когато сравнявате съотношението цена – качество, молим, обърнете внимание на броя часове, които са 100 % с преподавател на живо. Важно е да  знаете колко учебни часа (45 мин.) с преподавател получавате за конкретната цена. Броят часове е съобразен съз знанията, които трябва за владеете на съответното ниво, както и с броя курсисти в групата. Цените и броя часове на курсовете по-долу са за групи от 5 до 6 курсисти.

БЕЗПЛАТНО в Интензивно.ком

В рамките на 7 календарни дена, имате възможност да пробвате онлайн курса в Интензивно.ком безплатно, за да се убедите в неговата ефикасност. Тези 7 дена текат за всеки курс поотделно и започват от деня, в който се запишете за съответния курс. Посещението на тестов час по никакъв начин не Ви задължава да се запишете за платен курс. Когато се запишете за пълен курс, програмата ви ще бъде прецизирана според вашите предпочитания.   През тестовия период ползвате всички ресурси, до които ще имате достъп и по-късно. Учителят ви ще преподава и упражнява с вас всеки ден различен материал. За повече подробности посетете сайта на Интензивно.ком