Още 5 свежи идеи за ролеви игри при учене на ...

Ролевите игри работят добре за разтопяване на първоначалната скованост в отношенията между обучаващите се в една група.  Ролята на преподавателят е да следи за чувствителността на аудиторията към определени теми и да се съобразява с нейната възраст. Това са важни предпоставки, за да могат обучаващите се да се забавляват докато правят упражнения за говорене. Защото, ако говоренето им доставя удоволствие, тогава няма граници за ученето. Да накараш всички да говорят – Съществуват различни варианти; може да не се задава конкретна тема, а обучаващите се да говорят самостоятелно или по двойки на тема, в която се чувстват най-сигурни; може и да се зададе конкретна тема, дори само дума, по която обучаващите се да говорят отново самостоятелно или по двойки.  Тази игра позволява на говорещия да използва чуждия език по...

complementary skills/ abilities

“complementary skills/ abilities”– means two or more people working in a team and having different  skill and that way they complete  each other making effective cooperation; (допълващи се умения) Example: The key of a good working team is to have people with complementary skills.

Празнуваме Голяма Богородица

Успение на Пресвета Богородица най-големият християнски празник в летния църковен календар. Днес православният свят празнува възнесението на Божията майка в небесното царство.

5 свежи идеи за ролеви игри при учене на чужд...

Ролевата игра е прекрасен начин, за да се започне с говоренето на чужд език. Те позволяват на учещия да с е потопи в житейски  ситуации и да си представи как би действал в реалността. Има два начина за провеждането на ролева игра – да има сценарий/ план или да няма такъв. При играта с предварително очертан план преподавателят може да използва пример от учебника. Това са игри подходящи за загрявка. При игрите без сценарий, когато на всеки обучаващ се е зададена определена роля, всеки трябва да използва натрупаните знания, за да може да говори с партньора си.  Важно правило е да се съобрази възрастта и интересите на обучаващите се преди да се пристъпи към ролевата игра. Телефонен разговор – Говоренето по телефона е различно от говоренето лице в лице, защото говорещият постепенно развива своята мисъл на съответния ...

Put one’ s head together

“Put one’ s head together”– means two or more people together to think of the solution of a problem; (аналог на бълг. ез. -  две глави мислят по-добре от една)