In the kitchen part1

Кухнята е място, което вдъновява много хора да правят чудеса, чието ухание и вкус да изкуши и най-сериозния привърженик на диетите. Други пък я ползват просто като хранилище на посудатя, в която да поставят готовите ястия. Няма значение към коя категория принадлежите.  Предлагаме Ви първа част на картинния речник „in the kitchen“. blender [bl'endə] bowl [boul] coffee-maker ['k:fi,meika] corkscrew ['kɔ:kskru:] fork [fɔ:k] fridge [fridʒ] glass [gla:s] grater ['greitə] knife [naif] mixer ['miksə] plate [pleit] sink [siŋk] soup dish ['su:pdiʃ] spoon [spu:n] table [teibl] tin-opener ['tinoupənə] vase [va:z] washing machine ['wɔʃiŋmə'ʃi:n]

Честита нова 2014 година

Не спирайте да търсите знанието, да се наслаждавате на възможностите, които то Ви дава.