Beauty is in the eye of the beholder.

Explanation: What pleases the sight varies from one person to another.

healthy vs. healthful

Правилото за употребата на прилагателните healthy /’helθi/ – здрав и healthful /’helθful/- здравословен, казва,

„Whole nine yards“

Explanation: the full amount of something; everything that is available.

Спиноза

„Души побеждаются не оружием, а любовью и великодушием.“ – Спиноза

Непрекъснатото слушане на чужд език

Мит: Бързо се учи чужд език, ако го слушаш непрекъснато.

live and let live

live and let live – не се меси в чужда работа

На доверие

Израз: auf Treu und Glauben – на доверие Beispiel: Die alte Frau hat ihm Geld auf Treu und Glauben gegeben. Възрастната жена му даде пари на доверие.  

There is/ There are – значение и употреба

Използваме There is/ There are, за да изразим, че нещо го има, нещо съществува. 

Талмуд

“Учението на младини е резба върху камък, на старини – чертеж върху пясък” – Талмуд*

Was ist Glück? – Какво е щастие?

In beiden Händen Blumen halten, sagt man in Japan.