Неопределителен член “a” или “an” (indefinite arti...

Ако думите започват във съгласен звук то пред думата трябва да поставим неопределителен член “a”,  например a train /ə trein/ (влак), a house /ə haus/ (къща), a river /ə ‘rivə/ (река). Aко думата започва с гласен звук, то трябва да поставим неопределителен член “an” , например an elephant  /ən ‘elifənt/, an octopus /ən ‘elifənt/, an idea/ən  ai‘diə/. Неопределителен член “an”   поставяме и пред съгласни, които например  в абревиатура се изчитат така все едно пред тях има гласен звук. Например пред  N /en/  в абревиатурата NGO,  в която N се произнася /en/  и се развива non-governmental organization /nɔn – gʌvn‘mentl  ɔ:gənai‘zeiʃ / ще поставим (неправителствена организация),ще  поставим “an”, ако използваме абревиатурата, и “a”, ако изговорим цялата фраза. Пред думи, в които “h” не се произнася поставяме “an”, например an hour /ən аuə/ (един час). Пред думи, започващи с “y”, поставяме...

Стойността на онлайн обучението

Мит: Онлайн курсовете струват повече от езиковите курсовете, организирани по традиционния начин.

it’s raining cats and dogs

Synonyms: pouring rain (проливен дъжд)

Virelangue: Je suis ce que je suis et si je suis ce que je suis, qu’est-ce...

Interprétation en anglais: I am what I am/pursue and if I am what I am/pursue, what am I?

Jump on the bandwagon

„Jump on the bandwagon“ – means to join a popular trend or activity, to support someone or something in a moment that look like a successful cause.; (ставам част от тълпата, присъединявам се към някаква кауза, към популярно течение или движение)

Сократ

“The beginning of wisdom is the definition of terms.” ― Socrates

As you sow, so shall you reap.

Interpretation: One’s actions whether good or bad determine one’s rewards or punishments.

Herausforderung Wörter

Fischers Fritze fischt frische Fische; Frische Fische fischt Fischers Fritze.

cat-and-mouse game

Explanation: contrived action involving constant pursuit, near captures, and repeated escapes; (игра на котка и мишка)

„бабушка надвое сказала“

Значение:  Используется для указания на недостоверность какого-либо факта.