The grass is always greener in someone else’s basket

Explanation:  It is when you think that what you have is always not enough and that the others have something better, not to appreciate what you have.

A chicken and egg situation

Explanation: it’s a situation where you can’t distinguish which of two things is first and which caused the other

“Don Quixote” – Miguel De Cervantes

“It is the part of a wise man to keep himself today for tomorrow, and not venture all his eggs in one basket.” “Don Quixote” – Miguel De Cervantes

Грешките, когато говорим на чужд език са без...

Мит: Ако сте в клас и не искате да говорите вашият преподавател вероятно би помислил, че сте срамежлив и ще Ви окуражи, казвайки Ви „Говори и не се притеснявай от грешките си!“ В крайна сметка по-важно е да говорим, отколкото да правим грешки.

Salt of the earth

Explanation: it is a trustworthy and valuable person; „изключително стойностен човек“.

Actions speak louder than words.

Explanation:  It is what we do that matters and not just what we say.

heaven and earth

 Explanation: to use all of your efforts   to achieve something; „преобръщам света“.

Ученето он лайн е бързо

Мит: Онлайн се учи по-бързо, защото всички сме чували, че можем да учим онлайн където и когато поискаме.

down-to-earth

“down-to-earth” – means that a person or an idea is realistic and works successfully.; „прагматичен“

Етимология на думата „Earth“ и как звучи тя н...

Етимологията на думата  “EARTH“ (Земя) е свързана с  индоевропейската *er[t-, --].