“Bite off more than you can chew”

“Голяма залък лапни, голяма дума не казвай.”

“Hit the nail on the head”

„Grammar nazi“

„Grammar nazi“ Те не стоят непременно на осветени места, не носят  униформа, няма кой да Ви премигне, за да избегнете техния контрол, не издават фишове, не пишат актове. А кои се ТЕ тогава?! Всъщност това са Ваши познати или приятели, които са поели като своя морална мисията да Ви поправят, когато грешите в изказа си, това са т. нар. „grammar nazi“ или граматически нацисти.  „Grammar nazi“ е сравнително ново понятие,  възникнало сред хората, ползващи английски език, но със сигурност може да се приложи за всеки един друг. Под „граматически нацист“  се има предвид човек, който владее добре граматическите,  пунктуационните и лексикални правила на даден език. Той не само пише и говори правилно, но и има склонност да поправя събеседниците си, когато грешат. Всъщност, макар и името им да носи отрицателен знак, на никого не му би било приятно...

Предимствата на ранното чуждоезиково обуч...

1. По добро възприемане на собствения си език  – Който не знае чужди езици не знае нищо за  собствения си, е казал още преди десетилетия немският поет, писател и учен Гьоте.  През повечето време използваме майчиния си език без особено да се замисляме за прилагането на граматически правила. И това е съвсем естествено. Ученето на чужд език обаче може да допринесе за по-доброто разбиране на нашия собствен език, дори и за подобряването му по отношение както на граматиката, така и на лексиката.  Причината е в това, че сравнявайки два езика научаваме повече, от колкото като владеещи само един език. 2. Занимание за цялото семейство – Модерният живот е динамичен и все по-често чуваме или сами казваме: „Няма време“ за това или онова. Ученето на език може да е дейността, която да обедини семейството и да му даде поводът да прекарва...

Punctuation saves lives

The younger the better

… или колкото по-рано, толкова по-добре. Идеята малки деца да учат чужд език, докато не са усвоили майчиния си, първоначално може да изглежда като амбициозна, дори невъзможна  задача. Въпреки това известно е, че деца родени в билингвали семейства лесно се научват да комуникират и на езиците и на двамата си родители на много ранна възраст.

“Get married” … three ways to say it

Всяка приказна история за любов завършва по един и същ начин “Вдигнали сватба за чудо и приказ …”.

Love story in idioms

“To hit it off (with someone)”

Комуникацията между хората е изключително важна, особено ако става дума за романтична връзка.

“It’s a piece of cake.”

Ако някой Ви каже: It’s a piece of cake. Не е задължително да Ви посочва парче торта.