Седемте интелигентности от гледна точка на изучаването на език

left and right brain functions
Хауърд Гарднър от Харвард е установила седем различни интелекта. Тази теория се очертава от когнитивно изследванe, направено сред студенти, и обяснява, че умовете им притежават различен вид предразположение и учат по различен начин, според Гарднър (1991). Теорията гласи, че ние всички сме в състояние да опознаваме света чрез езика, логично-математически анализ, пространствено представяне, музикално мислене, използването на тялото, разбиране от други лица, както и познание чрез себе си. Индивидите се различават и в силата на тези интелекти – т.нар профил на интелекта; и в начините, по които тези интелекти се комбинират, за да извършват различни задачи, решаването на различни проблеми, и напредъка в различни области.

Гарднър казва, че тези различия оспорват образователната система, която предполага, че всеки може да се научи от едни и същи материали, с единна, универсална мярка и с нея да се тества обучението. В момента, нашата образователна система е силно пристрастена към езиковия начини на преподаване и оценяване и в по-малка степен към логично-количествени начини. Както хората възпремат света и науката чрез различните си интелигентности, така и оценяването на знанията им трябва да става на тази база, а не с един универсален начин, за да изявят способностите си и да представят реални резултати.

Според Гарднър стиловете на учене са седем:

Визуален (пространствен) начин на учене - от гледна точка на физическото пространство – като архитекти, инженери, интериорни дизайнери, художници. Те обичат да рисуват, да нареждат  пъзели, да разчитат карти. Те могат да бъдат учени чрез чертежи, словесно и физическо изображение. Инструментите  включват модели, графики, таблици, снимки, рисунки, 3-D моделиране, видео, видеоконференции, телевизия, мултимедия, текстове със снимки / графики.

Ако вие учите най-пълноценно чрез зрението си, препоръката е да визуализирате чрез образи, цветове, макети, картини, карти на съзнанието (mind maps), подчертавайте с цветни моливи и се стремете чрез очите да получавате по-голямата част от информацията. Ако учите думите „boy, girl”, вземете снимки на момиче и момче под които е написано „boy” и „girl”, гледайте, слушайте автентично произношение на думите и повтаряйте многократно. Припомням, че се учи по-ефективно, когато слушате текст, а не отделни думи.

Физически (кинезичен) начин на учене - ефективно използване на тялото, като танцьор или хирурзи, актьори, спортисти. Те имат особен усет за осъзнаване на тялото, обичат движение, да правят нещо с ръцете и цялото си тяло, да докосват. Те общуват добре чрез езика на тялото и на такива хора се преподава чрез физическа активност, ръцете се включват в обучението, преподава се извън класна стая, на открито, използват се ролеви игри. Инструментите  включват необходимото оборудване и реални хора, предмети и обекти.

Свързвайте всичко с конкретно логическо действие и го извършвайте, докато усвоявате. Тази логика и асоциация нека да е вашата собствена. Ако използвате логиката на учителя ви или на друг човек, няма да има особен ефект. Трябва вие да си изградите собствени връзки и символи, вашето движение да извършвате, за да запомните по-бързо. Например, ако се опитвате да заучите  думата „dance”, започнете да танцувате докато я произнасяте. Или ако учите “stand up, sit down”, ставайте и сядайте от стола през това време.

Музикален, Слухов (слухово-музикален) начин на учене  – обичат да гледат и да правят шоу, имат чувствителност към ритъм и звук. Те обичат музиката, но те също са чувствителни към всякакви звуци в различна среда. Те могат да учат по-добре, ако в учебния материал участва музиката и звука. Те могат да бъдат научени чрез трансформиране на  уроците в текстове на песни и ритмично говорене. Средствата включват музикални инструменти, музика, радио, мултимедия.

За да се възползвате от това свое възприятие, имитирайте интонацията, ритъма и височината на гласа на говорещите езика, който учите. Учете чрез песни, чрез рими, включвайте във всичко музика, ритъм, римуване, пеене, слушайте и пейте. Изучете значението на всички думи и изрази в песента, произнасяйте ги и без мелодия, за да се подготвите за ползване в реална среда.

Социален (междуличностен) начин на учене  - разбиране, взаимодействие с други хора. Тези хора учат чрез взаимодействие. Те имат много приятели, разбират емоциите на другите и търсят компания. Те могат да бъдат научени чрез групови занимания, семинари, диалози. Инструменти включват телефон, аудио-конферентна връзка, времето и вниманието от инструктора, видео-конферентна връзка, писане, компютърна конферентна връзка, електронна поща.

Ако сте силно социален и обичате да прекарвате времето си като общувате с хора, учете език като говорите, правете диалози, обсъждайте интересни за вас теми, гледайте филми с фабула, която ви вълнува, четете увлекателни книги, стремете се да усвоявате знания заедно с много хора, да влизате в различни роли, споделяйте възгледите си. За вас индивидуалният начин на обучение е по-малко ефективен, затова се ориентирайте към група.

Самостоятелен (вътрешноличностен) начин на учене  - разбиране на собствените интереси, цели. Тези учещи са склонни да не предпочитат компанията на другите. Те са в съзвучие с вътрешните си чувства, притежават мъдрост, интуиция и мотивация, както и силна воля, увереност и опит. Те могат да бъдат обучавани чрез независимо проучване и самоанализ. Инструментите включват книги, творчески материали, дневници, неприкосновеността на личния живот и време. Те са най-независими от всички други видове обучаеми.

Ако сте по-скоро този тип, самостоятелното учене е вашата сила, затова си направете план да учите от всички средства – учебници, телевизия, книги – за които не ви е необходим учител и група. Учителят, който, разбира се, също ви е нужен, ползвайте, за да ви даде посоката и да изясни  трудни въпроси по пътя на ученето ви. Знанието свързвайте с вас самите, с вашите мисли и усещания. Важно е как изучаваното се проектира върху вашите предпочитания и опит. Избирайте теми и въпроси, които ви вълнуват и ви засягат пряко.

Вербален (лингвистичен) начин на учене  – използване на думите ефективно. Тези учещи са с високо развити слухови умения и често мислят с думи като четене, игра на думи, влияят им силно поезия или разкази. Обучението на такъв тип интелигентност е свързано с насърчаване към четете, да се изказват, да гледат думи и всякакъв писмен материал, да чете книги в групи. Инструментите включват компютри, игри, мултимедия, книги, аудио записи и лекция.

Четенето на глас е важно за вас. Произнасянето на думи, опити да имитирате чуждата реч, да повтаряте докато не наподобите максимално текста, към това се стремете. Писането е важно колкото говоренето за вас, защото думите ви правят силно впечатление. Езикът е изграден от думи, затова вие, ако сте по-скоро вербален тип, учите езици лесно. Възползвайте се и извлечете полза от умението си. Няма ограничение за вас – четене, писане, слушане, говорене – с лекота ще възприемате.

Логически (математически) начин на учене - разсъждение, изчисляване, наличие на логика. Тези хора мислят концептуално, абстрактно и са в състояние да проучват модели и взаимоотношения. Те обичат да експериментират, да редят пъзели, задават си въпроси за космоса и произхода на човека. Те могат да бъдат обучавани чрез логически игри, разследвания, загадки. Важно е да се научат и да образуват понятия, преди да пристъпят към конкретна задача.

Ако сте математически настроен, търсете логиката и причинно следствените връзки, където е възможно, съставяйте си списъци, правете асоциации и използвайте системи. Дадено ви е да възприемате нещата в тяхната цялост. Ако се запознавате с граматично време на езика, който учите, направете си схема, за да си обясните връзките между частите и цялото, както и механизма и логиката, за да проумеете и запомните.

Личностните характеристики никога не са категорично разделени и всеки човек притежава от всички видове интелигентности, но в различна комбинация, като един вид преобладава.

За специалистите, които проектират обучителните системи е важно да комбинират методи, за да отговорят на нуждите на възможно най-много обучаеми. Необходимо е да са налице задачи за четене, слушане, писане, физическо движение, логически упражнения, нещо за самостоятелно проучване, за работа в групи.  Ако сте сигурни, че притежавате в най-голяма степен конкретна предразположеност, не бива да  развивате само нея като пренебрегвате останалите, защото те също умножават уменията ви и ще имате нужда от всички тях. Вие учите чрез всички свои възприятия и се погрижете да им дадете необходимата информация, за да се развиете балансирано и пълноценно.

Пример за задача, в която участват седемте начина на учене:

Усвояване на лексиката от видео на песен.

1. Слушате песента и пеете – Слухово-музикален

2. Гледате клипа – Визуално-пространствен

3. Пеете, четете, преписвате песента – Вербално-лингвистичен

4. Танцувате – Физически, кинезичен

5. Сами откривате значенията на думи изрази от песента – Самостоятелен

6. Пеете или казвате репликите в хор и по роли с други хора в групата – Социален

7. Правите списък с думи, изрази, асоциирате с познати понятия, позиционирате ученото спрямо знанията си до момента – Логически

Не случайно ученето на чужд език чрез песни е известен като един от най-лесните и най-ефективните методи. Виждате, че ако се прилага правилно, може да включи всички участващи в ученето възприятия и ще има изумителен резултат.

Напишете коментар